Zagrożenia cyberprzestrzeni – darmowy e-book

0,00 

Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych

Darmowy e-book w formacie pdf

Opis

Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych.

Publikacja „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych” powstała w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy w związku z zagrożeniami generowanymi przez cyberprzestrzeń. Wdrożenie innowacyjnego programu ujętego w tej publikacji ma na celu wyposażenie pracowników służb społecznych w szerszy zakres kompetencji i instrumentów wykonawczych.

W ramach publikacji wyodrębniono sześć części obejmujących następujące zagadnienia:

  • służby społeczne wobec zagrożeń cyberprzestrzeni,
  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • zagrożenia społeczno-wychowawcze,
  • zagrożenia związane z uzależnieniami,
  • cyberprzestępstwa.

Publikacja powstała w ramach projektu pt. „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer Umowy: UDA-POKL. 09.02.00-14.06211-00. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wstęp (fragment)

Żyjemy w świecie, w którym media i nowe technologie w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa. Możemy znacznie łatwiej się komunikować, korzystać z informacji, mieć dostęp do wiedzy. Jednocześnie musimy dostrzegać problemy związane z korzystaniem z nowoczesnych osiągnięć technologicznych. Przede wszystkim komunikowanie się przez Internet sprawia, iż zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń. Obserwujemy powstanie nowych patologii społecznych, dysfunkcji oraz problemów, zwłaszcza rodziny. Jednocześnie pojawiają się nowe kwestie społeczne, mające ścisły związek ze specyfiką świata wirtualnego. Nie tylko osoby młode, ale i starsze spędzają coraz więcej czasu w wirtualnej przestrzeni. Członkowie różnych grup społecznych są narażeni na uzależnienie się od najnowszych technologii, na to, że staną się ofiarami przestępstw takich jak kradzież informacji, fałszerstwo, hacking, cyberbulling i infoholizm. Nieodzowna jest zmiana podejścia do profilaktyki zagrożeń stwarzanych przez świat wirtualny. Tematyka zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń, a szczególnie krzywdzenia innych przy użyciu Internetu, interaktywnych lub cyfrowych technologii; uzależnień od komputera, telefonu, gier oraz wielu innych problemów świata wirtualnego nie jest w wystarczającym stopniu nagłośniona, dlatego świadomość społeczeństwa w tym zakresie nadal jest bardzo niska. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz osoby pełniące ważne role społeczne, w tym pracownicy socjalni, nie mają odpowiedniej wiedzy, w jaki sposób rozpoznawać takie problemy jak uzależnienie od środków masowego przekazu, manipulacja w sieci, podszywanie się pod kogoś w Internecie, przejmowanie prywatnej treści i zawartości komputera czy kradzież i niekontrolowane wydatki.