Welfare States w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2004

Autor: Tomasz Inglot

Przekład: Marianna Zieleńska, Jan Dzierzgowski

Warszawa 2010

Kategorie: ,