W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa 2017

42,00 

Na stanie

Kategoria:

Opis

Publikacja zawiera szczegółowe wprowadzenie w problematykę rodziny oraz politykę rodzinną. W książce poruszony został wątek historyczny dotyczący rozwoju polityki na rzecz rodzin na przestrzeni wieków, przedstawione są również ideologie i koncepcje polityki rodzinnej w świetle polskich badaczy zjawiska. Szczegółowo zostały omówione pieniężne i rzeczowe świadczenia rodzinne obowiązujące w Polsce (polityka explicite), nowe uwarunkowania instytucjonalno-prawne w zakresie polityki rodzinnej w Polsce i niedawno wprowadzone instrumenty na rzecz rodzin. Nowością jest wyodrębnienie polityki rodzinnej w kluczowych dokumentach strategicznych dla Polski (strategia długookresowa i średniookresowa).

Autor publikacji przedstawił w sposób kompleksowy instrumentarium polityki na rzecz rodzin (ekonomiczne, instytucjonalne, prawne), w podziale na poszczególne kraje UE i modele polityki rodzinnej. Zaprezentował również autorskie koncepcyjne modele „trójkąta kierunków rozwoju polityki rodzinnej oraz gwiazdy kierunków rozwoju polityki na rzecz rodzin według modeli polityki rodzinnej”

Książka szczegółowo opisuje system polityki rodzinnej i jej rolę w kształtowaniu bezpośredniego wsparcia, wyzwania stojące przed polityką rodzinną i nowe rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w wybranych krajach UE – jako wnioski i implikacje dla Polski.

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych, praktyków, pracowników socjalnych i studentów, którzy dzięki niej mogą poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania polityki rodzinnej w Polsce oraz państwach członkowskich UE.