Uwarunkowania polityki rodzinnej we Francji w ujęciu historycznym, prawnym i politycznym

Redakcja: Michel Chauviere [et al.]

Przekład: Wojciech Skrobisz, Dorota Szostak-Boivineau

Warszawa 2010

Kategorie: ,