Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej

Autor: Gosta Esping-Andersen

Przekład: Renata Włoch

Warszawa 2010

Kategorie: ,