Niepełnosprawność i choroba przewlekła w perspektywie terapeutycznej, zawodowej i społeczno-opiekuńczej

38,00 

Redakcja naukowa:
Bożena Płonka-Syroka
Michał Szyszka
Wiesław Wójcik

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Warszawa 2016

Na stanie

Kategoria:

Opis

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Perspektywa terapeutyczna

Agnieszka Lewko
Skuteczne wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin – założenia procesu w kontekście modelu interakcyjnego

Edyta Janus
Nowa rola terapeuty zajęciowego w opiece zdrowotnej i społecznej na rzecz osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością

Agnieszka Ochman
Wartości terapeutyczne koncepcji IPTW (psychomotoryki empowermentu) w ujęciu Jolanty i Andrzeja Majewskich

Aleksandra Antonik
Miejsce i rola terapeuty-cienia we wspomaganiu edukacji i integracji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach placówki ogólnodostępnej

Kinga Krawiecka
Wsparcie przez sztukę i do sztuki dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – dobra praktyka w Rotonde vzw w Belgii

Sabina Pawlik
Czy można poczuć słowo? Dziecko o obniżonej sprawności intektualnej jako odbiorca spektaklu teatralnego

Część II. Perspektywa zawodowa. Praca osób z niepełnosprawnością i praca na ich rzecz

Katarzyna Zielińska-Król
Zmiany w zakresie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. Analiza stanu rzeczy w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Magdalena Pasteczka
Przygotowanie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia aktywności zawodowej w kontekście działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Grażyna Gunia, Izabella Gałuszka
Wolontariat w systemie wsparcia rodziców osób z niepełnosprawnością

Część III. Perspektywa społeczno-opiekuńcza

Marek Stych
Wybrane aspekty ograniczenia praw osób chorych psychicznie w sferze prawa administracyjnego

Krzysztof Prętki
Hospicjum Palium jako element opieki hospicyjno-paliatywnej nad chorym przewlekle w Poznaniu

Jolanta Bujak-Lechowicz
Kognitywny obraz choroby. Studium przypadku pacjenta z afazją

Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Marek Krobicki
Zespołowe duszpasterstwo i opieka duchowa w ochronie zdrowia i pomocy społecznej

Urszula Lisowska-Kożuch
„Jesteśmy razem” – działalność bibliotek publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością (na przykładzie bibliotek publicznych Krakowa)