Promocja!

Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Kazimierz Żegnałek

20,00  10,00 

WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2008

Na stanie

Kategoria:

Opis

Autor: Źegnałek K. Wydawnictwo: WSP TWP w Warszawie

Rok wydania: 2008

Spis treści

Wstęp

Niniejsza książka powstała z inspiracji studentów uczestniczących w seminariach dyplomowych i magisterskich oraz na podstawie osobistych długoletnich doświadczeń wynikających z pełnienia funkcji promotora rozpraw doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Ma charakter skryptu akademickiego, zawierającego wybrane elementy najbardziej przydatnej studentom wiedzy do opracowywania prac promocyjnych. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje teoretyczne podstawy badań pedagogicznych, a konkretnie takie zagadnienia, jak: pojęcie i funkcje nauki, istota i etapy badań naukowych, ich podstawowe typy, cele badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne, wskaźniki, wybór terenu badań, dobór próby badawczej. Druga część dotyczy wyłącznie metod, technik i narzędzi badawczych. Rozpoczyna się od wyjaśnienia rozumienia tych pojęć, następnie zostały przedstawione najbardziej znane klasyfikacje metod i technik badawczych oraz scharakteryzowane wybrane metody, techniki i narzędzia badawcze. Podziału tych metod i technik na odpowiednie grupy dokonano nie na podstawie jakiegoś jednego kryterium, lecz ich kombinacji. Bardzo trudno jest, bowiem sensownie pogrupować te metody i techniki zwłaszcza, że występują one nie tylko w metodologii badań pedagogicznych, ale także psychologicznych, socjologicznych itp. Ponadto jest wiele technik i metod, które w zależności od przyjętego kryterium podziału mogą się znaleźć równocześnie w różnych grupach. Jeszcze więcej kłopotów sprawia racjonalne rozdzielenie metod i technik badawczych. To co jedni uważają za metodę, inni zaliczają do technik. Niektóre narzędzia badawcze, jak np. kwestionariusze i inwentarze osobowości, mają rangę metod badawczych, dlatego w niniejszym opracowaniu metody, techniki i narzędzia badawcze są rozpatrywane łącznie, co wydaje się czynić ich prezentację bardziej przejrzystą.

Autor wyraża nadzieję, że książka zainteresuje studentów pedagogiki, zwłaszcza ostatnich lat studiów, rozpoczynających prowadzenie badań do opracowywanych prac promocyjnych, a może nawet okaże się przydatna młodym adeptom nauki, nauczycielom oraz wszystkim innym osobom zainteresowanym problematyką badań naukowych.

prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek