Promocja!

Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Kazimierz Żegnałek

25,00  20,00 

WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010

Na stanie

Kategoria:

Opis

Autor: Źegnałek K. Wydawnictwo: WSP TWP w Warszawie ISBN: 978-83-61121-42-8

Stron: 380 Format: B5 Oprawa: twarda Rok wydania: 2010

Spis treści FRAGMENT WSTĘPU

Prezentowana książka ma charakter podręcznika akademickiego. Składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy dotyczy ogólnej charakterystyki badań naukowych i na jej tle badań pedagogicznych wraz z podstawowymi założeniami metodologicznymi tych badań. W drugim scharakteryzowane zostały wszystkie najważniejsze elementy struktury procesu badawczego w pedagogice. Trzeci zawiera opis metod, technik i narzędzi badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach pedagogicznych. Kolejny rozdział zawiera charakterystykę najczęściej stosowanych metod analizy statystycznej materiału badawczego, a ostatni (piąty) dotyczy praktycznej strony przygotowania tekstu pracy magisterskiej i licencjackiej.

Autor wyraża nadzieję, że książka spełni oczekiwania studentów pedagogiki przygotowujących prace promocyjne, a może okaże się również przydatna młodym pracownikom nauki i mniej doświadczonym promotorom.

Serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności składa autor tą drogą prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Denkowi i prof. dr. hab. Włodzimierzowi Goriszowskiemu za podjęcie się trudu recenzowania tej książki. Ich trafne spostrzeżenia i uwagi wpłynęły znacząco na jej ostateczny kształt oraz niewątpliwie poprawiły jej jakość.

Niniejsza książka powstała z inspiracji studentów uczestniczących w seminariach magisterskich i dyplomowych. Uwzględnione w niej zostały najważniejsze oczekiwania studentów przygotowujących prace magisterskie i licencjackie oraz dość bogate doświadczenia osobiste autora książki w kierowaniu opracowywaniem tego rodzaju prac. Stanowi swoiste kompendium wiedzy potrzebnej do napisania pracy magisterskiej i licencjackiej. Zawiera podstawową wiedzę, niezbędną do opracowania koncepcji badań oraz rozdziału metodologicznego pracy, dotyczącą celów badań, problemów i hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników, a także pozostałych elementów struktury procesu badawczego w pedagogice. Ponadto bardzo wiele miejsca poświęcone w niej zostało metodom i technikom badawczym, które mogą mieć zastosowanie w badaniach pedagogicznych. Książka ta jest rezultatem bardzo istotnego rozwinięcia mojej wcześniejszej publikacji dotyczącej tej tematyki, a mianowicie Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych. Została ona wzbogacona przede wszystkim o podstawowe założenia metodologiczne badań pedagogicznych, metody statystycznej analizy materiału badawczego oraz część o charakterze poradnikowym dotyczącą przygotowania tekstu pracy magisterskiej i licencjackiej. Ta ostatnia część powinna być dla studentów bardzo użyteczna, gdyż zawiera informacje na temat techniki pisania pracy promocyjnej. Szczególnie szeroko zostały opisane zagadnienia związane ze sporządzaniem przypisów oraz cytowaniem tekstów. Przypisy, jak twierdzą autorzy niektórych poradników oraz na co wskazują osobiste doświadczenia w zakresie promotorstwa prac magisterskich i licencjackich, stanowią dla studentów ‚zmorę’. Zawarte w tej książce informacje na temat przypisów, a także innych zagadnień są poparte odpowiednimi przykładami. Również za pomocą przykładu wyjaśnione zostały zazwyczaj trudne do zrozumienia przez studentów zależności między problemami badawczymi a hipotezami czy zmiennymi a wskaźnikami itp. W rozdziale dotyczącym analizy statystycznej wyników badań podane zostały nie tylko wzory na obliczanie określonych współczynników, ale także całe procedury przeprowadzenia obliczeń na odpowiednio dobranych przykładach.

Prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek