Doświadczanie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w perspektywie jednostki i rodziny

41,00 

Redakcja naukowa: Wiesław Wójcik, Joanna Golonka-Legut, Arkadiusz Wąsiński

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016

Na stanie

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Wstęp 7
Część pierwsza.
Dziecko w sytuacji choroby przewlekłej, całościowych zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności

Krystyna Moczia
Podwaliny, przeobrażenia i stan aktualny opieki pedagogicznej nad dzieckiem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową 16

Seweryna Konieczna
Analiza historyczna zmian w podejściu do niepełnosprawności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, niepełnosprawnością intelektualną – na wybranych przykładach 29

Iwona Konieczna
Rozmowy z dziećmi na temat ich doświadczania choroby przewlekłej 39

Leokadia Szymczyk
Rodzinne i szkolne uwarunkowania funkcjonowania dziecka przewlekle chorego w placówce oświatowej 51

Martyna Żelazkowska
„Cienie i blaski” funkcjonowania dziecka przewlekle chorego w szkole – psychopedagogiczne podejście do problemu 64

Anna Banasiak
Dziecko z autyzmem w środowisku szkolnym 77

Część druga.
Człowiek dorosły w sytuacji choroby przewlekłej, całościowych zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności

Piotr Majewicz
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością ruchową w kolejnych okresach dorosłości – stałość i zmienność 90

Kornelia Czerwińska
Nagła utrata wzroku w okresie dorosłości – obszary i rodzaje wsparcia 109

Anna Czyż
Ocena działania protez słuchowych jako zasobów fizycznych osób z dysfunkcją narządu słuchu – w drodze ku lepszej jakości życia 125

Lidia Szmania
Dorosłość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 141

Część trzecia.
Funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności

Leokadia Szymczyk
Jakość życia rodziny dziecka przewlekle chorego 162

Agnieszka Bielak
Etyczne aspekty pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 175

Urszula Klajmon-Lech
Sytuacja rodziny dziecka z rzadkim zaburzeniem chromosomowym 187

Barbara Chojnacka-Synaszko
Przewlekła choroba rodzica a wybrane aspekty postępowania opiekuńczo-wychowawczego względem dziecka 201

Ilona Dudzik-Garstka, Dorota Witek
Psychologiczne aspekty funkcjonowania kobiety w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 211

Aleksandra Patyk, Justyna Stacherzak-Raczkowska
Rola rodziny w kształtowaniu postawy wobec choroby u osób chorych przewlekle na przykładzie osób cierpiących na niedokrwienną chorobę serca po operacji by-passów 222

Maria Brodzikowska
Żona, mąż i HIV, czyli wybrane aspekty radzenia sobie z seropozytywnością w związku 234