Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu

Redakcja: Albert Brandstaetter, Perer Herrmann, Cathal O’Connell

Przekład: Emilia Jaroszewska, Maria Witkowska

Warszawa 2010

Kategorie: ,