Coaching, mentoring i tutoring jako sposób kształtowania osobowości współczesnego człowieka. Redakcja naukowa Jolanta Nowosielska Paulina Broża

10,00 

Kategoria: Tagi: ,

Opis

Publikacja przedstawia rozważania na temat innowacyjnych sposobów kształtowania osobowości człowieka. Przybliża coaching, mentoring i tutoring jako nowatorskie i coraz bardziej popularne sposoby pracy z ludźmi. W książce znajduje się wiele inspirujących tekstów zastosowania tych podejść w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w pracy z podopiecznym/klientem.

Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona została coachingowi, mentoringowi i tutoringowi w przestrzeni edukacyjnej, druga przedstawia możliwości wykorzystania coachingu, mentoringu i tutoringu w praktyce zawodowej, trzecia stanowi teoretyczne rozważania o coachingu.

Zawartość publikacji jest różnorodna. Zamieszczone w niej teksty będą służyły teoretykom różnych dyscyplin nauk oraz praktykom w doskonaleniu swego warsztatu pracy. Opublikowane refleksje w prezentowanej książce pozwolą na wypracowanie nowego spojrzenia w kontekście rozwoju jednostki z perspektywy coacha, mentora lub tutora i staną się inspiracją do poszukiwania nietradycyjnych rozwiązań w obrębie szeroko rozumianej edukacji i w pracy zawodowej.

Publikacja jest zbiorem (…) artykułów rekomendujących coaching jako nowoczesną formę organizacji kontaktów międzyludzkich w obrębie edukacji, doskonalenia zawodowego i szeroko pojmowanego wspierania rozwoju człowieka. (…) Wszystkie artykuły – nawet, a może również i te, które mogłyby wydawać się kontrowersyjne, bo wyrastają z refleksji prawnika czy odwołują do swoiście pojmowanego coachingu, jakim jest coaching chrześcijański – stanowią niezwykle cenne źródła wiedzy dla opisywania coachingu i rozprawiania o jego wartościach. (…) Opiniowana monografia jest ważnym zbiorem wartościowych tekstów do wykorzystania w naukach społecznych, zwłaszcza w pedagogice (…).

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Jadwigi Bednarek